Bygningsreglement

Hvad skal du være opmærksom på i bygningsreglementet

null

Energitilskud

Lever dine døre og vinduer op til de energimæssige krav?

Vinduer og døre må ifølge BR15 maksimalt have en Eref-værdi på -17 kWh/m2 pr. år. Herier både vinduets og dørens varmetab og solvarme medregnet. Til sammenligning kræver BR20 en Eref værdig på 0 kWh/m2 pr. år.
Dette krav betyder at Lafodan nu ikke længere sælger vinduer som har energimærke C.

null

Ventilation

Er ventilationen i dit byggeri tilstrækkeligt?

Bygninger skal ventileres. Ventilationssystemer skal projekteres, udføres, drives og vedligeholdes så der i benyttelsestiden opnås tilfredstillende luftkvalitet og fugtforhold. Læs mere om kravene hertil i afsnit 6.3.1 Ventilation i BR15.

null

Flugtveje

Kan man komme hurtigt og sikkert ud?

Alle beboelsesrum skal have to flugtveje, hvoraf ét skal være ud i det fri. Krav til redningsåbning er følgende:
1. Bredde elle højde må ikke være mindre end 50 cm.
2. Vinduet skal sammenlagt have en bredde og højde på 150 cm.
3. Åbningshøjden skal være min. 60 cm, hvis vinduet er monteret 2 meter over jorden.
4. Der må ikke være mere end 1,2 fra gulvet til nederste del af åbningen.

null

Sikkerhedsglas

Lever glassene i døre og vinduer op til kravene?

Glaspartier skal udføretsog dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader.
Bestemmelsen omfatter ikke vinduer og døre medmindre placeringen eller brugen af bygningen gør, at der er tale om særlige forhold. Dvs.
hvis der færdes mange personer ved bygningen eller hvis benyttelse af bygningen kan føre til kollision med glasset, vil der være krav om brug af sikkerhedsglas.